අලුත් අවුරුදු පණිවුඩය

අලුත් අවුරුදු පණිවුඩය

අනාදිමත් කාලයක පටන් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවගේ ආගමික, සංස්කෘතික හා සමාජමය වශයෙන් වැදගත්ම මංගල්‍යමය අවස්ථාව ලෙස සැලකිය හැකි එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සමය සෞභාග්‍ය හා සශ්‍රීකත්වයේ සංකේතයයි. සමස්ත සමාජ පද්ධතියේ නව පිබිදීමක් ඇතිවන මෙම නව අවුරුදු සමය තුල නැවුම් සිතුවිලි ප්‍රර්ථනා සමග නව කාල පරිච්ඡේදයක ඇරඹුම සනිටුහන් කරයි.

මේ අකාරයෙන් එළඹෙන නව අවුරුදු සමය ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලුම දෙනාට සාමය, සතුට, සෞභාග්‍ය සපිරි වාසනාවන්ත කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත්වේවායි ප්‍රාර්ථනා එක්කර සිටිමු.

සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලය